Petrus Schroyens, mijn Directe Voorouder, 11 Generaties

Beerzel bibbert

Beerzel kreeg te kampen met grote epidemieën tijdens het leven van Petrus, waarschijnlijk de pest en dysenterie. De Spaanse troepen die over onze contreien walsten, zetten de puntjes op de i. 

Putte bibbert

Een fragment uit het boek Beknopte geschiedenis der steden Mechelen, Turnhout en Lier, 1870. Het speelt zich af in 1546, iets voor Petrus geboren werd, maar het geeft een goed tijdsbeeld.

Kanttekening: Ik heb de tekst lichtjes aangepast om den 😁 leesbaarheid te bevorderen. Zelf lees ik graag ouder Nederlands, maar ik weet dat velen daar geen geduld voor hebben. Ik vind het soms moeilijk om de oudere teksten aan te passen. Daar moet ik nog een soort van stramien voor vinden.


De Zandpoort in Mechelen, welke sinds de muiterij van de wollewevers in 1361, toegemetseld was, diende in de 16de eeuw tot stapelplaats van het buskruit van de keizerlijk legers. In 1546 was het zodanig met poeder volgepropt, dat de hoeveelheid ervan, volgens sommigen, op 1600 vaatjes, en volgens anderen op 3000 vaatjes begroot wordt. In de nacht van 7 augustus werd het oude gebouw door de bliksem bezocht en sprong de lucht in. Bij deze verwoesting werden er meer dan 80 huizen verdelgd. Honderden anderen werden deels door de schok, deels door de neerploffing van stenen en balken, min of meer beschadigd. Verschillende kerken leden door de ramp, voornamelijk die van de Augustijnen en die van Sint Jan. De meeste verloren door de hevige schok hun geschilderde vensterramen. Het getal gekwetsten werd op 1600 gerekend en 400 man werden op slag gedood.

Het bijgelovige volk eigende weldra die ramp aan een verborgen werking van een helsche macht toe. Een molenaar van Neckerspoel, een gehucht in de nabijheid van de Zandpoort, beweerde dat hij 2 duivels onder zijn molen had gehoord. De koster van het dorp Putte vertelde dat hij de stormklok wilde gaan luiden, maar niet in de kerk kon raken. Hij werd tot tweemaal toe teruggehouden, waarop hij uitriep: “Hier moet meer dan 1 duivel meespelen!”. En de boze geest die op de boom zat, antwoordde: “Nee, ik ben maar alleen. De andere zijn naar Mechelen.”


De laatste zin, zalig😁.

Puzzelen met Petrus

Putte en Beerzel, Fricx-Kaarten, 1712

Petrus overleed in Beerzel op 02/10/1652. Zijn geboortedatum en – plaats heb ik nog niet gevonden. Hij trouwde met Elisabeth Goossens op 07/09/1618 in Beerzel. Hoogstwaarschijnlijk huwde Pastoor Petrus Laureys het koppel. Op 11/02 van datzelfde jaar waren zij de ouders geworden van Cornelius Schroyens, mijn directe voorouder 10 generaties. Cornelius werd ook in Beerzel geboren.

Het huwelijk (07/09/1618) van Elisabeth Goossens en Petrus Schroyens vond dus plaats na de geboorte van hun eerste zoon Cornelius, mijn voorouder (°11/02/1618). Het zou dus kunnen dat Cornelius geen zoon is van Petrus Schroyens, maar dat hij hem erkend heeft door het huwelijk. In de doopakte van Cornelius staat als vader wel Petrus Schroyens. Toch raar dat het huwelijk maanden later plaatsvond. Misschien zit ik ergens op het verkeerde been?

Schepenbank Beerzel

In de Schepenbank van Beerzel vindt men Processen uit de 17de eeuw terug ( Schepenbank, Laat- en Leenhoven en Dorpsbestuur van Beerzel, 1600 – 1795.). De volgende zijn o.a. geregistreerd:

Peeter Schroijens tegen Willem Serneels. 1643 – 1648. Zou dit dezelfde Petrus Schroyens zijn die in mijn stamboom staat? Ik moet het nog uitzoeken.

Reizende Schroyensen

De (huidige) Schroyens-familie reist graag dus daarom heb ik de omslagfoto gekozen over Time Travel🚂. En in dit bericht reizen we terug naar de 17de eeuw.