Ancient DNA: My True Ancestry

Archeogenetica

Archeogenetica is een combinatie van archeologie en genetica. Dit vakgebied analyseert oude DNA-monsters om de evolutionaire geschiedenis van menselijke populaties te bestuderen. Door genetisch materiaal te analyseren dat gewonnen is uit oude menselijke resten, kunnen onderzoekers meer te weten komen over migratiepatronen, genetische diversiteit en relaties tussen verschillende groepen mensen door de geschiedenis heen.

Men kan bv.:

 • Onderzoeken of ziektes meer voorkwamen toen de mens zijn bestaan als jager-verzamelaar opgaf en zich ging settelen. Het antwoord is: ja.
 • Onderzoeken wanneer de pest ontstond. Men ontdekte dat de eerste slachtoffers 6000 jaar geleden leefden in de Bronstijd. De ziekte manifesteerde zich toen wel anders.

Dit veld heeft dus belangrijke inzichten opgeleverd over de oorsprong en migraties van moderne mensen, de verspreiding van landbouw en beschaving, en de genetische impact van historische gebeurtenissen zoals oorlogen en epidemieën. Archeogenetica kan ook licht werpen op evolutionaire vragen die verband houden met het ontstaan ​​van menselijke eigenschappen en de genetische oorzaak van ziekten.

Tegenwoordig dragen archeologen dan ook beschermende kledij om besmetting met modern DNA te voorkomen.

My True Ancestry

Er zijn websites zoals My True Ancestry, Gedmatch, DNA Portal,… die zich niet of niet alleen focussen op het moderne DNA en moderne DNA-matchen (zoals My Heritage bv.), maar (ook) op ancient DNA en ancient DNA-matchen.

Bij My True Ancestry krijg je dan als resultaat een top 5 met bv. Franken, Galliërs,… Deze top 5 baseren ze op de origine van al jouw ancient DNA-matchen. Ancient DNA-matchen zijn dan bv. Beethoven, een Viking-krijger, een Galliër, een jager-verzamelaar, een pest-slachtoffer…Het is eens iets anders dan Jan met de pet Pieters.

My True Ancestry bv. vergelijkt dus oudere DNA-monsters met jouw DNA. Zo kunnen ze te weten komen of er een DNA-match is. De DNA-match kan een directe voorouder zijn, maar het kan ook dat de gemeenschappelijke directe voorouder zich generaties terug bevindt (wat meestal het geval zal zijn). Ik vermeld dit omdat ik heb gemerkt dat de meeste mensen ervan uitgaan dat een DNA-match een directe voorouder is.

Uiteraard moet je natuurlijk enkele euro’s neertellen, al kan je meestal wel een beperkt aantal resultaten zien zonder te betalen.

My True Ancestry, Gedmatch en DNA Portal bieden zelf tot op heden geen testen aan. Je kan er wel jouw DNA uploaden van alle grote kleppers: Ancestry, My Heritage etc.

Ruwe DNA-monsters staan trouwens in online academische databases en elk monster heeft een naam die meestal bestaat uit een combinatie van letters en cijfers bv.

 • Cheddar Man: Cheddar
 • Bronze Age Golden Boy Amesbury: I2639 
 • Elite Charioteer Briton Pocklington Yorkshire England: I5511

Deze combinatie van cijfers en/of letters wordt niet alleen door bv. My True Ancestry gebruikt. Het is de officiële naam van dat monster. Handig als je wat onderzoek wil doen.

Met welke DNA-‘monsters’ match ik volgens My True Ancestry?

Grootste DNA-matchen

Wat is een SNP?

Origine top 5

Op basis van al deze matchen krijg je een top 5 van de origine van de stalen:

 • Franken
 • Visigoten
 • Saxen
 • Noorse Vikingen
 • Galliërs

De top 5 verandert al wel eens als ze stalen toevoegen etc. ⬇️

Update 17/02/23: mijn top 5 is veranderd:

 • Franken
 • Saxen
 • Visigoten
 • Angelsaxen
 • Galliërs

Mijn grootste ancient DNA-matchen zijn nog steeds Noorse Vikingen, maar het merendeel van de matchen zijn niet van Noorse Vikingen. Hierdoor verdwijnen de Vikingen uit mijn top 5. Kan je nog volgen🙂?

Franken

Dat de Franken op nr. 1 staan, lijkt me een logisch resultaat voor iemand die in België geboren is want het Germaanse volk had een koninkrijk in wat nu het huidige Frankrijk, België en Nederland is. De Franken staan garant voor machtstrijden, veldslagen en genoeg familiedrama om er een moderne soapserie van te doen blozen.

De Franken speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Europa. De bekendste Frank, Karel de Grote, werd één van de meest invloedrijke figuren in de Europese geschiedenis. Hij werd in 800 AD door de paus zelfs tot keizer gekroond.

Saxen

De Saksen waren een Germaans volk uit de vroege Middeleeuwen dat leefde in wat nu Duitsland is.

Tijdens de 5de en 6de eeuw migreerden de Saksen geleidelijk naar het westen, naar wat nu Engeland is. Ze vestigden verschillende koninkrijken, waaronder Wessex, Sussex en Essex.

Visigoten

De Visigoten komen oorspronkelijk uit ​​een gebied dat overeenkomt met het huidige Zweden. Ze migreerden in de 4de eeuw zuidwaarts naar het Romeinse rijk en vestigden zich in wat nu overeenkomt met het huidige Roemenië en Bulgarije. Vervolgens trokken ze naar Italië en Spanje.

Angelsaxen

De Angelsaksen woonden van de 5de tot de 11de eeuw in Engeland. Ze bestonden uit verschillende Germaanse stammen, waaronder de Saksen, Angelen en Juten. Deze stammen migreerden vanuit het huidige Duitsland, Denemarken en Nederland naar Engeland.

De Angelsaksische periode kwam tot een einde met de Normandische verovering van Engeland in 1066 AD.

Galliërs

De Galliërs waren een groep Keltische volkeren die tijdens de ijzertijd en de Romeinse tijd het huidige Frankrijk, België, Zwitserland en delen van Italië en Duitsland bewoonden. Ze stonden bekend om hun krijgerscultuur en konden de Romeinse verovering vele jaren tegenhouden.

De Galliërs werden uiteindelijk toch veroverd door de Romeinen. Ondanks hun nederlaag hadden de Galliërs een aanzienlijke invloed op de Romeinse cultuur, en veel aspecten van hun taal, religie en samenleving werden opgenomen in de Romeinse cultuur.

Mijn moeders resultaten

Grootste DNA-match

Keltisch Frankisch graf, Nedersaxen, Hannover Anderten, Duitsland, 400 AD: 5.66 cM (langste keten 585 SNPs).

Als je dit vergelijkt met mijn matchen (mijn grootste match is 83, 95 cM), is deze match veel kleiner. Mijn moeder heeft minder matchen dan ik op My True Ancestry tot nu toe en eigenlijk ook geen grote matchen.

Hoe komt dit?

 • Mijn grootouders langs moeders kant waren verre verwanten wat maakt dat je ineens een pak minder voorouders/verwanten (en bijgevolg matchen) hebt. In de tak van mijn grootmoeder langs moeders kant (Noord-Frankrijk) zijn er in de 17de eeuw ook enkele achternichten en -neven getrouwd wat maakt dat je nog een pak minder voorouders/verwanten hebt.
 • Je bent afhankelijk van de database van My True Ancestry. Geleidelijk aan voegen ze meer stalen toe, maar het kan dat haar (en bijgevolg mijn) voorouders/verwanten er net niet inzitten.

Mijn man heeft ook minder matchen dan ik en hij heeft zelfs geen enkele match boven de 500 SNP.

Origine top 5

Update 17/02/23: de Saxen op de 4 de plaats worden Angelsaxen.

 • Kelten
 • Franken
 • Visigoten
 • Angelsaxen
 • Kelten Dobunni

Kelten

De Kelten waren een verzameling van stammen die tijdens de ijzertijd en de Middeleeuwen in Europa leefden. De Kelten waren een diverse groep van mensen die een gemeenschappelijke taal, cultuur en religie deelden. Ze waren verspreid over een groot deel van Europa, waaronder het huidige Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

Kelten Dobunni

De Dobunni waren een Keltische stam die leefde in het pre-Romeinse Groot-Brittannië. Hun grondgebied bevond zich in wat nu de Engelse graafschappen Gloucestershire, Worcestershire, Warwickshire en delen van Oxfordshire en Somerset zijn.

De Dobunni waren een van de grotere en machtigere stammen in de regio en stonden bekend om hun bekwame metaalbewerking, met name in goud en zilver.


Ik vind het leuk om over archeologische vondsten te lezen, ongeacht of ik nu match of niet. Wie weet wat zit er nog verstopt onder onze voeten? Genoeg gespit voor vandaag! Ik berg mijn schupje even op.