Ancient DNA: My True Ancestry

Er zijn sites zoals My True Ancestry die DNA analyseren d.m.v. archeogenetica of paleogenetica.

Archeogenetica

Archeogenetica is een combinatie van archeologie en genetica. Dit vakgebied analyseert oude DNA-monsters om de evolutionaire geschiedenis van menselijke populaties te bestuderen. Door genetisch materiaal te analyseren dat gewonnen is uit oude menselijke resten, kunnen onderzoekers meer te weten komen over migratiepatronen, genetische diversiteit en relaties tussen verschillende groepen mensen door de geschiedenis heen.

Men kan bv.:

 • Onderzoeken of ziektes meer voorkwamen toen de mens zijn bestaan als jager-verzamelaar opgaf en zich ging settelen. Het antwoord is: ja.
 • Onderzoeken wanneer de pest ontstond. Men ontdekte dat de eerste slachtoffers 6000 jaar geleden leefden in de Bronstijd. De ziekte manifesteerde zich toen wel anders.

Dit veld heeft dus belangrijke inzichten opgeleverd over de oorsprong en migraties van moderne mensen, de verspreiding van landbouw en beschaving, en de genetische impact van historische gebeurtenissen zoals oorlogen en epidemieën. Archeogenetica kan ook licht werpen op evolutionaire vragen die verband houden met het ontstaan ​​van menselijke eigenschappen en de genetische oorzaak van ziekten.

Tegenwoordig dragen archeologen dan ook beschermende kledij om besmetting met modern DNA te voorkomen.

DNA monsters

Ruwe DNA-monsters staan in online academische databases. Elk monster heeft een bepaalde naam of een combinatie van letters en/of cijfers bv.

 • Cheddar Man: Cheddar
 • Bronze Age Golden Boy Amesbury: I2639 
 • Elite Charioteer Briton Pocklington Yorkshire England: I5511

My True Ancestry

My True Ancestry vergelijkt deze monsters met jouw DNA. Zo kan je te weten komen of er een DNA-match is tussen jou en het monster. Uiteraard moet je dan wel enkele euro’s neertellen, al kan je wel een beperkt aantal resultaten zien zonder te betalen.

Ik heb zelf een profiel op My True Ancestry sinds de start. Ik heb de site dus enorm zien evolueren. Soms in de goede richting en soms al eens in een donker steegje😁.

My True Ancestry biedt zelf geen testen aan. Je kan er jouw DNA uploaden van alle grote kleppers: Ancestry, My Heritage etc.

Met welke ‘monsters’ match ik volgens My True Ancestry?

Grootste DNA-matchen

Wat is een SNP?

Origine top 5

Op basis van al deze matchen krijg je een top 5 van de origine van de stalen:

 • Franken
 • Visigoten
 • Saxen
 • Noorse Vikingen
 • Galliërs

De top 5 verandert al wel eens als ze stalen toevoegen etc. ⬇️

Update 17/02/23: mijn top 5 is veranderd:

 • Franken
 • Saxen
 • Visigoten
 • Angelsaxen
 • Galliërs

Ergens is deze update misschien logischer voor mij omdat het Scandinavisch in andere resultaten (bv. My Heritage, modern Your DNA portal, ancient Your DNA portal…) minder sterk naar voor komt. Mijn grootste ancient DNA-matchen zijn nog steeds Noorse Vikingen, maar het merendeel van de matchen zijn niet van Noorse Vikingen. Hierdoor verdwijnen de Vikingen uit mijn top 5. Kan je nog volgen🙂?

Franken

Dat de Franken op nr. 1 staan, lijkt me een logisch resultaat voor iemand die in België geboren is.

De Franken waren een Germaans volk dat een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van Europa. Ze waren een machtige stam in de 3de eeuw en tegen de 5de eeuw hadden ze een koninkrijk gesticht in wat nu het huidige Frankrijk, België en Nederland is.

Onder leiding van koning Clovis werden de Franken in de 6de eeuw de dominante macht in West-Europa. Clovis bekeerde zich in 496 AD tot het christendom.

De Franken speelden een belangrijke rol in de verspreiding van het christendom in heel Europa. Ze stonden bekend om hun steun aan de rooms-katholieke kerk en de oprichting van kloosters en andere religieuze instellingen.

Door de eeuwen heen bleven de Franken hun territorium uitbreiden. Karel de Grote werd één van de meest invloedrijke figuren in de Europese geschiedenis. Hij werd in 800 AD door de paus tot keizer gekroond. Zijn regering markeerde het begin van het Heilige Roomse Rijk.

Saxen

De Saksen waren een Germaans volk uit de vroege Middeleeuwen dat leefde in wat nu Duitsland is. Ze waren één van de vele stammen die naar de regio migreerden tussen de 4de en de 7de eeuw.

De Saksen stonden bekend om hun vaardigheden in landbouw, metaalbewerking en scheepsbouw. Ze waren ook bekwame krijgers en voerden vaak oorlog met naburige stammen en het Romeinse rijk.

Tijdens de 5de en 6de eeuw migreerden de Saksen geleidelijk naar het westen, naar wat nu Engeland is. Ze vestigden verschillende koninkrijken, waaronder Wessex, Sussex en Essex. De Saksen werden uiteindelijk veroverd door de Normandiërs in 1066 AD, wat het einde betekende van de Angelsaksische periode in Engeland.

Visigoten

De Visigoten komen oorspronkelijk uit ​​een gebied dat overeenkomt met het huidige Zweden. Ze migreerden in de 4de eeuw zuidwaarts naar het Romeinse rijk en vestigden zich in wat nu overeenkomt met het huidige Roemenië en Bulgarije. Vervolgens trokken ze naar Italië en Spanje.

In 410 AD plunderden de Visigoten, onder leiding van hun koning Alaric, de stad Rome. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als een symbolisch keerpunt in het verval van het West-Romeinse rijk. Hierna vestigden de Visigoten zich in Zuid-Gallië (het huidige Frankrijk) en het Iberisch schiereiland (het huidige Spanje en Portugal), waar ze een machtig koninkrijk vestigden.

De Visigoten speelden een belangrijke rol in de culturele en politieke ontwikkeling van middeleeuws Europa. Hun nalatenschap is nog steeds terug te vinden in de talen, gewoonten en tradities van Spanje en Portugal.

Angelsaxen

De Angelsaksen woonden van de 5de tot de 11de eeuw in Engeland. Ze bestonden uit verschillende Germaanse stammen, waaronder de Saksen, Angelen en Juten. Deze stammen migreerden vanuit het huidige Duitsland, Denemarken en Nederland naar Engeland.

De Angelsaksen vestigden enkele machtige koninkrijken, waaronder Wessex, Mercia en Northumbria. Ze ontwikkelden een kenmerkende cultuur die Germaanse tradities vermengde met het christendom. De Angelsaxen ontwikkelden ook een geschreven taal, het Oudengels, de voorloper van het moderne Engels.

De Angelsaksische periode kwam tot een einde met de Normandische verovering van Engeland in 1066 AD.

Galliërs

De Galliërs waren een groep Keltische volkeren die tijdens de ijzertijd en de Romeinse tijd het huidige Frankrijk, België, Zwitserland en delen van Italië en Duitsland bewoonden. Ze stonden bekend om hun krijgerscultuur en konden de Romeinse verovering vele jaren tegenhouden.

De Galliërs waren georganiseerd in verschillende stammen die elk hun eigen cultuur en tradities hadden. Enkele bekende Gallische stammen zijn de Aedui, de Arverni, de Sequani, de Helvetii en de Parisii.

De Galliërs werden uiteindelijk toch veroverd door de Romeinen tijdens de Gallische oorlogen, onder leiding van Julius Caesar. Ondanks hun nederlaag hadden de Galliërs een aanzienlijke invloed op de Romeinse cultuur, en veel aspecten van hun taal, religie en samenleving werden opgenomen in de Romeinse cultuur.

Mijn moeders resultaten

Grootste DNA-match

Keltisch Frankisch graf, Nedersaxen, Hannover Anderten, Duitsland, 400 AD: 5.66 cM (langste keten 585 SNPs).

Als je dit vergelijkt met mijn matchen (mijn grootste match is 83, 95 cM), is deze match veel kleiner. Mijn moeder heeft niet zoveel matchen op My True Ancestry tot nu toe en eigenlijk ook geen grote matchen.

Hoe komt dit?

 • Mijn grootouders langs moeders kant waren verre verwanten wat maakt dat je ineens een pak minder voorouders hebt. In de tak van mijn grootmoeder langs moeders kant (Noord-Frankrijk) zijn er ook enkele achternichten en -neven getrouwd, wat maakt dat je nog een pak minder voorouders hebt.
 • Je bent afhankelijk van de database van My True Ancestry. Geleidelijk aan voegen ze meer stalen toe, maar het kan dat haar (en bijgevolg mijn) voorouders en verwanten er net niet inzitten. Uiteindelijk is My True Ancestry een ruwe schatting want de stalen die toegevoegd worden maken natuurlijk maar een klein deel uit van jouw roots.
 • Haar voorouders en verwanten waren nogal honkvast. Uitgezonderd de tak in Noord-Frankrijk speelt het hele boeltje zich voornamelijk af in Mol en omstreken. Hoewel Mol een bruisende gemeente is😄, beperkt dat toch het aantal matchen.

Origine top 5

Update 17/02/23: de Saxen op de 4 de plaats worden Angelsaxen.

 • Kelten
 • Franken
 • Visigoten
 • Angelsaxen
 • Kelten Dobunni

Kelten

De Kelten waren een verzameling van stammen die tijdens de ijzertijd en de middeleeuwen in Europa leefden. De Kelten waren een diverse groep van mensen die een gemeenschappelijke taal, cultuur en religie deelden. Ze waren verspreid over een groot deel van Europa, waaronder het huidige Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

De Kelten stonden bekend om hun bekwame metaalbewerking, hun kunst en verhalen. Ze hadden ook een complexe sociale structuur en waren georganiseerd in stammen die werden geleid door stamhoofden.

De Kelten hielden van oorlogsvoering en werden door hun vijanden gevreesd. De Kelten werden uiteindelijk veroverd door het Romeinse rijk, maar hun culturele erfenis leefde voort. Tegenwoordig vieren veel mensen in Europa en daarbuiten hun Keltische erfgoed door middel van muziek, dans, kunst en festivals.

Kelten Dobunni

De Dobunni waren een Keltische stam die leefde in het pre-Romeinse Groot-Brittannië. Hun grondgebied bevond zich in wat nu de Engelse graafschappen Gloucestershire, Worcestershire, Warwickshire en delen van Oxfordshire en Somerset zijn.

De Dobunni waren een van de grotere en machtigere stammen in de regio en stonden bekend om hun bekwame metaalbewerking, met name in goud en zilver.

De Dobunni waren een van de stammen die Julius Caesar tegenkwam toen hij Groot-Brittannië binnenviel in 55 en 54 BC. De stam werd echter pas rond 47 BC volledig veroverd door de Romeinen, toen Publius Ostorius Scapula, de gouverneur van Groot-Brittannië, hen in de strijd versloeg. Na de Romeinse verovering bleven de Dobunni bestaan ​​als een aparte culturele groep, maar ze namen veel elementen van de Romeinse cultuur over en hun identiteit als aparte stam vervaagde geleidelijk.


Ik vind het leuk om over archeologische vondsten te lezen, ongeacht of ik nu match of niet. Wie weet wat zit er nog verstopt onder onze voeten? Genoeg gespit voor vandaag! Ik berg mijn schupje even op.

You cannot copy content of this page

Consent Management Platform by Real Cookie Banner