Familienaam Bleys

Betekenis

De achternaam Bleys is een patroniem dat zijn oorsprong vindt in de voornaam Blasius. Dit zou dan op zijn beurt een verschrijving zijn van Basilius (=de koninklijke). 

Het Middelnederlandse blaes betekent echter bobbel of blaas. Dit is iets heel anders dan koninklijk, me dunkt.

Geografische verspreiding

De website www.familienaam.be geeft de geografische verspreiding weer van de achternaam Bleys. Hij komt vooral voor in de provincie Antwerpen, al is er in Lommel (Limburg) ook wel een hogere concentratie.

Alternatieve schrijfwijzen

Blaas, Blaasse, Blaes(s), Blas(e), Blaz(e), Blass(e), Blause, Blees, Bles(e), Bloos, Bloes, Bleijs, Bluys, Bluijs.