Pak je schild en scherp je bijl want wij gaan terug naar de tijd van de Vikingen.

Schildmaagd

Een schildmaagd is een term die wordt gebruikt om een ​​vrouwelijke krijger te beschrijven in de Noorse mythologie en de Vikingcultuur. Schildmaagden worden in veel Viking-saga’s afgebeeld als vrouwen die naast mannen vochten in de strijd, wapens hanteerden en harnassen droegen.

Sommige verhalen suggereren dat schildmaagden van jongs af aan werden getraind voor de strijd en vaak lid waren van de Noorse aristocratie.

Het bestaan van schildmaagden is echter een onderwerp van discussie onder historici. Hoewel er aanwijzingen zijn dat vrouwen in bepaalde culturen en op bepaalde tijden aan gevechten hebben deelgenomen, is de omvang en aard van hun deelname niet duidelijk.

Wie soms wordt aangehaald als bewijs van het bestaan ​​van schildmaagden, is een vrouw die begraven ligt in het handelscentrum van de Vikingtijd in Birka, Zweden. Het graf bevatte de overblijfselen van een vrouw die begraven was met een volledige set wapens, waaronder een zwaard, bijl, speer, schild en pijlen.

Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat de vrouw mogelijk een krijger was of op zijn minst een vrouw met een hoge status die het recht had om met dergelijke voorwerpen begraven te worden.

Hedendaagse bril

Het graf van de schildmaagd is ontdekt in de 19de eeuw. Men heeft jaren gedacht dat het een man was tot DNA-analyse in 2017 bevestigde dat het een vrouw was. Ha!

Dit toont aan dat mensen doorheen de geschiedenis met een andere bril naar het verleden kijken. Aan het einde van de 19de eeuw was een vrouwelijke Viking-krijger waanzin bij wijze van spreken. Het artikel op Historianet over de Schildmaagd uit Birka haalt dit ook aan. Ik denk persoonlijk dat het eigenlijk quasi onmogelijk is om met een objectieve bril naar het verleden te kijken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het niet kunnen proberen.

Hoewel de identiteit en het verhaal van de Birka-schildmaagd een mysterie blijven, herinnert haar graf eraan dat vrouwen door de geschiedenis heen vele rollen hebben gespeeld, waaronder die van krijger.

Mijn moeder en ik matchen DNA met de Birka Shield Maiden, letterlijk: maagd met schild uit Birka. Zij was dus waarschijnlijk een hooggeplaatste vrouwelijke Viking uit 950 AD, 💪.

Birka

De Birka Schildmaagd is gevonden in 1889 in Birka, een archeologische site in Björkö, Zweden.

Birka was van 750 AD tot ca. 975 AD een belangrijk handelscentrum in Noord-Europa . Er werd handel gedreven met Scandinavië, Europa en zelfs het Oosten. In de aanbieding: parels, zilver, walrustanden, ijzer, pelzen (beren, vossen, marters, …) etc. In de 2de helft van de 10de eeuw werd Birka verlaten en nam de christelijke stad Sigtuna (ook in Zweden) de rol van handelscentrum over. In Sigtuna zijn ook veel archeologische overblijfselen gevonden. Ik heb in Sigtuna veel DNA-matchen.

Reconstructie van een huis in Birka. Bron: Wikipedia .
Reconstructie van boten in Birka. Bron: Wikipedia.
Zilveren kruizen die gevonden werden in vrouwengraven in Birka. Bron: Pycril.

Grellig graf

De grafkamer was gemaakt van hout:

Een bijlblad, twee speerpunten, een tweezijdig zwaard, een bundel pijlen waarvan de schachten met zilverdraad waren verfraaid, een lang saxmes in een schede met bronzen ringen eromheen, de ijzeren knoppen voor twee ronde schilden, een kort mes, een slijpsteen, een set speelstukken (in haar schoot), een grote bronzen kom (vaak gerepareerd), een kam, een fragment van een zilveren munt, drie koopmansgewichten, twee stijgbeugels, twee leidselbitten, spikes om met een paard over het ijs te rijden, en de botten van twee paarden, een hengst en een merrie. Van haar kleding resteren alleen een ijzeren mantelspeld, een zilveren kegel met filigraan, vier snuisterijen of knopen van opgerold zilverdraad, wat repen zijde met zilverborduursel, en enkele spiegellovertjes.

Citaat uit Schildmaagd, boek van Nancy Marie Brown.

De spelset in het graf bestond uit een bord en stukken. Het wordt beschouwd als een bewijs van strategisch denken en geeft aan dat de schildmaagd een hooggeplaatst iemand was die mogelijk de troepen aanvoerde in de strijd.

Het graf van de Schildmaagd. Bron: My True Ancestry.

Unesco

Birka staat zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO door de overblijfselen die zijn aangetroffen uit het Viking-tijdperk.

Vikingen in Mol

Tussen de 9de en de 11de eeuw vestigden de Vikingen zich op verschillende plaatsen op het grondgebied van het huidige Frankrijk en de Benelux, vooral in Normandië en Brugge.

1 van mijn moeders voorouderlijke plaatsen is Mol. Ik weet niet of er in Mol toen al voorouders van mij woonden. Zo ver reikt mijn boom spijtig genoeg niet. Hoe dan ook; in 882 AD kregen Mol, Gompel en de omliggende nederzettingen de Vikingen over de vloer. Het dorp werd compleet verwoest.